Att frakta avlidne till utomlands

Vi på Blue Heaven Begravningsbyrå är agent i ambassader Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, Tadzjikistan och Azerbajdzjan, Turkiet Malaysia och kan hjälpa Er på ett  professionellt sett gällande transport och administration vid begravning utomlands. Vi ordnar med allt det praktiska kring kistläggningen, balsamering, tvagning, svepning och bisättning eller  en eventuell kremation samt transport av kista eller urna till önskat land. Därutöver hanterar vi alla krävande administrativa arbetet. Det administrativa arbetet innefattar bl.a. framtagning av obligatoriska intyg som är nödvändiga för att få ett godkännande från det aktuella mottagarlandets konsulat samt dokumentation.
فرمهای لازم جهت ارسال متوفی