beautiful-creative-red-rose-flower-with-heart-and-green-leafs

Bouppteckning – Testamente

Boutredning med hjälp av oss

Vid ett dödsfall är det många juridiska och praktiska frågor som uppkommer. Enligt den juridiska expertisen är arvsrätten ett av de mest komplicerade rättsområdena i svensk lagstiftning. Det är lätt att underskatta dess svårigheter varför det är viktigt att ha professionell hjälp. Blue Heaven begravningsbyrå hjälper er med hela eller delar av boutredningen. Boutredningen består av nedan rubricerade delar. Blue Heaven samarbetar med flera välrenomerade jurister och advokater vid komplicerade ärenden.

Förvaltning

Förvaltningen omfattar allt praktiskt som t ex att betala räkningar, eftersända post, säga upp hyreskontrakt och avtal, avyttra fastighet, bostadsrätt och lösöre samt ombesörja städning. Givetvis lämnar Blue Heaven begravningsbyrå en detaljerad redovisning över alla transaktioner som har skett, efter att man har kommit överrens om vad som ni önskar hjälp med.

Bouppteckning

Den viktigaste handlingen är bouppteckningen. I den fastställs vilka som är arvtagare och hur ekonomiska grunderna i dödsboet ser ut. Bouppteckningen ligger till grund för bodelning samt arvskifte och är därför civilrättsligt en mycket viktig handling. På grund av detta finns ett omfattande regelverk angående t ex arvsordningen, kallelseförfaranden, delgivning av testamenten och värdering av tillgångar. För att upprätta en bouppteckning bör man därför ha kunskap inom området.

Bodelning och arvskifte

I arvskiftet reglerar man avvecklingen och fördelar tillgångarna i dödsboet. När vi hjälper till med arvskiftet ser vi det som ett avslut i dödsboet där man t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande. Detta för att så långt som det är möjligt säkerställa att det inte blir några negativa överraskningar i framtiden.
Besök gärna Skatteverket för att läsa mer om vad som gäller kring en bouppteckning och dess upprättande.
Priser:
Bouppteckning: 5.950 kr. Priset baseras på en enkel upprättad bouppteckning. 
Testamente – 2.950 kr.